Voorschriften met betrekking tot naamsaanduidingen en logo weergave op gebouwen.

 

1- Naamsaanduidingen en logoweergaves dienen integraal te worden opgenomen in de architectuur van het gevelvlak van het betreffende gebouw (dus niet op het dak of boven de dakrand, ook niet gedeeltelijk). 

2- Letters en logo dienen het gevelmateriaal als achtergrond te hebben, of worden achter het glas in het gevelvlak geplaatst.

Als de letters tegen het gevelvlak worden geplaatst wordt dus geen eigen achtergrond, plaat of lichtbak als achtergrond gebruikt, tenzij deze achtergrond onlosmakelijk, dus ook in andere situaties, deel uitmaakt van de naamspresentatie (en daarmee deel van het logo is). Als maatstaf wordt hierbij gebruikt de weergave van naam en logo op het standaard briefpapier van het betreffende bedrijf.

3- Letters en logo nemen een bescheiden plaats in op de gevel. 

4- Een ontwerp voor naam-  en logoweergave op de gevel wordt bij de aanvraagprocedure altijd voorgelegd aan de supervisor en de welstandscommissie.