Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN COPYRIGHTS

Het onderstaande is van toepassing op onze website www.papendorp.nl en op onze nieuwsbrief die u per mail ontvangt. Door onze website te gebruiken en onze nieuwsbrief te openen gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De teksten, beelden en/of geluiden op de website zijn eigendom van de Vereniging Parkmanagement Papendorp (VPP). Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VPP mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op een andere manier.

Uiteraard proberen wij onze website up-to-date te houden, maar VPP is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op onze website www.papendorp.nl of voor de schade ontstaan door gebruik van deze informatie.

AANSPRAKELIJKHEID

De op deze website getoonde informatie is door VPP met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. VPP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

VPP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door VPP worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel VPP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door VPP worden onderhouden wordt afgewezen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

VPP hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via onze website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. De nieuwsbrief wordt verspreid onder de bij ons bekende e-mailadressen. Deze worden/zijn in de loop der tijd verzameld doordat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u zich aangemeld heeft voor een event. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.