Parkeerterrein vol? Reserveer bij de buren

 

De app Parkeren bij de buren begeleidt een gebruiker eenvoudig naar een vrije parkeerplaats op Papendorp en geeft hem daar toegang toe.

 

De app beoogt de schaarse parkeerruimte optimaal te benutten door eventuele beschikbaarheid op de parkeerlocaties in Papendorp inzichtelijk én beschikbaar te maken. Een deelplatform dat de uitwisseling van overcapaciteit faciliteert dus. Het platform zorgt voor maximale bezetting van beschikbare parkeerruimte door op een slimme manier inzicht te bieden en de gebruiker aan vrije parkeerplaatsen te koppelen. Het dashboard geeft visueel de historische en actuele parkeerdruk weer op basis van werkelijke data.Vereniging Parkmanagement Papendorp heeft deze unieke app in samenwerking met Spotten (onderdeel van Dura Vermeer) ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Medewerkers van op Papendorp gevestigde bedrijven kunnen via de app Parkeren bij de buren eenvoudig online zien waar er vrije parkeerplaatsen zijn in aangesloten parkeerlocaties op Papendorp. Via de app is zo’n vrije parkeerplaats voor een bepaalde periode eenvoudig te reserveren. De app fungeert bovendien als portier en is in staat om de slagbomen van de betreffende parkeerlocatie te bedienen.

Wie biedt parkeerruimte aan?

Iedere beheerder van een aangesloten parkeerlocatie bepaalt zelf per dag of dagdeel of en hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar worden gesteld aan medewerkers van naburige bedrijven. Heel flexibel dus.  Het speciale beheerdersdashboard geeft inzicht in actuele en historische parkeerdruk. Via het dashboard kan je parkeerplaatsen en -rechten per afdeling of groep toekennen. Je kunt plaatsen reserveren voor gasten én verhuurde parkeerplaatsen aan buren factureren.

Gratis en voor niets?

Vereniging Parkmanagement Papendorp stimuleert deelname aan Parkeren bij de buren door gratis soft- en hardware beschikbaar te stellen waarmee parkeerplaatsen aangeboden kunnen worden en waarmee de toegang tot de parkeerlocatie bediend kan worden. Het systeem wordt door deskundige mensen geïnstalleerd.

Gebruikers van via de app gereserveerde plaatsen in een deelnemende parkeerlocatie betalen een kleine vergoeding per geparkeerd uur. Binnen het deelplatform worden kosten en opbrengsten verrekend tussen de aanbiedende en afnemende Papendorpse bedrijven.

Meedoen of meer info nodig

Stuur een e-mail aan het secretariaat van Vereniging Parkmanagement Papendorp: secretariaat@papendorp.nl