30/01 Controle op foutparkeren

Op dit moment neemt het ‘wild’ parkeren op Papendorp ernstige vormen aan. Het parkeren op lege kavels, grasland, stoepen of opritten is verboden.

We hebben als VPP regelmatig contact met de wijkagent over allerlei veiligheidszaken, alsook het parkeren. Daardoor is de controle op ‘verkeerd’ parkeerders wat achterwege gebleven, met een enkele controle af en toe daargelaten, tenzij de verkeersveiligheid op de betreffende locatie in gevaar kwam. Met de nieuwe P+R op komst, de veranderende parkeertarieven van de huidige (en nieuwe) P+R, de Galecop-oplossing, deelfietsen en de deelapp, gaat de politie vanaf 1 februari 2020 weer strenger controleren en handhaven. De parkeerboete zal ongeveer € 70 per 24 uur zijn. Als VPP-bestuur vragen we een ieder met klem enkel te parkeren in de daarvoor bestemde parkeergarages, parkeerplekken of de hierboven genoemde opties. Dit is niet alleen in het belang van uw eigen portemonnee, maar ook om het park veilig te houden en weg te houden van chaos. Goed voorbeeld doet volgen. Dank!

Deel dit bericht