30/01 Deelnemers KVO gezocht

 

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) komt periodiek bijeen om de veiligheid op Papendorp te bespreken. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders aanwezig. Het bestuur van VPP zoekt een aantal vertegenwoordigers van huurders/ pandeigenaren om te participeren in het KVO-overleg.

Om de veiligheid op Papendorp continue te monitoren en waar mogelijk te  verbeteren werkt de Vereniging Parkmanagement Papendorp (uitvoerende organisatie SWECO) samen met de gemeente Utrecht, ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) methode. Dit is een bewezen hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals bijvoorbeeld het tegen gaan van vandalisme, betere verlichting, cameratoezicht enzovoort.

Het KVO verenigt ondernemers, politie, brandweer en andere partner inzake veiligheidsissues op Papendorp de veiligheid te verbeteren/te monitoren.

De samenwerkende partijen:

  • maken de proactief de (mogelijke)veiligheidsproblemen inzichtelijk;
  • selecteren de passende maatregelen;
  • voeren de maatregelen uit;
  • evalueren de maatregelen en passen die -indien nodig-aan.

KVO werkt!

Uit landelijk onderzoek blijkt dat op bedrijventerreinen die in het bezit zijn van het KVO-certificaat de onveiligheid significant afneemt. Er is minder vernieling, inbraak, inbraak auto's, diefstal en bedreiging. De afname hiervan varieert in grootte van 4 tot 16%.

De werkgroep KVO komt periodiek bijeen om met vaste agendapunten de veiligheid op Papendorp te bespreken. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders aanwezig.

Beveiligingsproblemen van Papendorp waren in het verleden bijvoorbeeld:

  • ongewenste prostitutie;
  • vervuiling;
  • samenscholing;
  • parkeerproblematiek;
  • ongewenste aanwezigheid personen.

Het bestuur van VPP zoekt een aantal vertegenwoordigers van huurders/ pandeigenaren om te participeren in het KVO-overleg. Dus: heeft de veiligheid op Papendorp uw interesse of heeft u vragen het KVO-overleg? Neem dan even contact op met Tom Leenstra (secretariaat@papendorp.nl).

Deel dit bericht