19/05 Elektrisch voertuig in brand

Wanneer er brand uitbreekt in een elektrisch aangedreven voertuig is jouw veiligheid het allerbelangrijkste. Een brand in een elektrisch voertuig ziet er soms anders uit dan dat we gewend zijn van een auto met verbrandingsmotor. Zo hoeft er bij een brand in het accupakket niet gelijk sprake te zijn van herkenbare zwarte rook of vlammen. Er kan in eerste instantie alleen sprake zijn van het vrijkomen van gassen in de vorm van witte en grijze rook.

Blijf uit de rook!
De witte kleur van de rook lijkt misschien op stoom, maar dat is het niet! Bij brand in het accupakket komt een cocktail van gevaarlijke stoffen vanaf, waaronder waterstoffluoride en lithium-oxide.

Het belangrijkste is:

  • Blijf uit de rook blijft
  • Onderneem zelf vooral geen bluspoging vanwege het gevaar op elektrocutie.
  • Bel op een veilige plaats (uit de rook) naar 112. Geef zo gedetailleerd mogelijk door wat er waar  aan de hand is en dat het uit een elektrisch voertuig gaat.
  • Blijf op afstand van het voertuig, ook als de brand uit lijkt te zijn. Wacht op instructies van de hulpdiensten.

Let op! Bij een elektrisch aangedreven voertuigen is dat de kans dat het voertuig spontaan opnieuw in brand gaat groot!

Is het risico op brand groter bij een elektrisch voertuig?

Een geparkeerd elektrisch voertuig vliegt niet sneller in brand dan een auto op diesel, benzine of andere fossiele brandstoffen. Het is wel belangrijk dat het elektrische voertuig geen beschadigingen aan de accupakket heeft opgelopen voor of tijdens het parkeren.

Tijdens het laden is de kans op het ontstaan van brand bij een elektrisch voertuig wel groter. Dit komt onder andere omdat:

  • Het laden zelf is een extra activiteit die ook weer een aantal bijkomende brandoorzaken met zich meebrengen (bijvoorbeeld door beschadigde laadsnoeren en beschadigingen aan laadpaal).
  • De technologie nog volop in ontwikkeling is en zich daarmee nog in de fase met ‘kinderziektes’ bevindt.
  • Het niet altijd duidelijk is of de oplaadpalen goed zijn geïnstalleerd en onderhouden.

Meer informatie over brandveiligheid?

Bij vragen kun je terecht bij de Veiligheidsregio Utrecht via WhatsApp: 06 12958599 / Telefoon: 088 878 1000 / Mail: voorlichting@vru.nl.

Deel dit bericht