30/06 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Utrecht Businesspark Papendorp heeft met veel succes het KIWA certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) Continu Samenwerken voor de 6e maal behaald!

Een belangrijke voorwaarde in het KVO proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, veiligheidsregio Utrecht (VRU), Sweco parkmanagement, VMB Security & Services, Spyke Security en U-Safe,  afspraken maken om onveiligheid, overlast, criminaliteit,  onderhoud en beheer openbare ruimte en verkeersknelpunten aan te pakken.  Dit levert een meetbaar veiliger omgeving op met als resultaat minder schades en daardoor een groter gevoel van veiligheid. Daar profiteert iedereen van.
Ondernemers maakten met de andere betrokken partijen een plan van aanpak met maatregelen /afspraken voor de komende drie jaar. Het plan van aanpak is bedoeld om het veiligheidsniveau op Businesspark Papendorp op het huidige goede niveau te houden of verder te verbeteren. De maatregelen/afspraken gaan onder andere over:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig';
  • het nog verder verbeteren van de organisatie van het toezicht door politie en beveiliging;
  • onveilige verkeerssituaties in overleg met de gemeente aanpakken;
  • investeringen in de openbare ruimte met betrekking tot bijvoorbeeld bebording, groenvoorziening en zwerfafval.

Een schoon en veilig Businesspark Papendorp is aantrekkelijk voor ondernemers en haar bezoekers, het maakt dat ondernemers er graag werken. Op het Businesspark Papendorp zijn op dit moment ruim 160 ondernemers gevestigd.
Ondernemers op het Businesspark kunnen dankzij dit Keurmerk weer korting krijgen op hun brand- en inbraakverzekering. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden kortingen aan bedrijven die gevestigd zijn op een bedrijventerrein met het KIWA certificaat (KVO-Keurmerk).
Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) is een goede methode om samen te werken aan veiligere bedrijventerreinen. Er zijn inmiddels ruim 1.000 bedrijventerreinen KIWA gecertificeerd!

Deel dit bericht