04/10 Ledenvergadering VPP over Groene toekomst

Op 10 oktober om 16 uur valt het besluit over de groene toekomst van Papendorp. In een tweede stemronde kunnen VPP-leden voor of tegen het plan "Werken in het groenste businesspark van Nederland" stemmen.

Op 20 september jl. vond de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Parkmanagement Papendorp plaats bij Domus Medica.

De vergadering was opgedeeld in twee stukken (deel 1 openbaar en deel 2 uitsluitend voor leden).

In deel 1 presenteerde voorzitter a.i. Michel van der Horst het definitieve plan voor de doorontwikkeling van het business park “Werken in het groenste bedrijvenpark in het hart van Nederland”.

In deel 2 vond stemming over genoemd plan plaats, waarbij bleek dat het quorum voor besluitvorming niet aanwezig was. Daarom vindt een tweede stemming plaats op 10 oktober a.s. Voor alle leden is het dus van groot belang om daar hun stem te laten horen. Meld je aan via dit inschrijfformulier.

De jaarstukken 2022 werden goedgekeurd en het bestuur werd bedankt voor de inzet en gedéchargeerd voor het gevoerde beleid in 2022.

Wij houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Deel dit bericht