24/07 Nieuw maaibeleid

Sinds dit voorjaar hanteert de gemeente Utrecht een nieuw maaibeleid volgend uit de wet Natuurbescherming, een wet die de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora en Faunawet vervangt.

Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Businesspark Papendorp kent veel gras, gras dat nu dus op een andere manier gemaaid wordt dan voorheen. Het openbare gebied en de leegstaande kavels worden niet meer iedere keer volledige gemaaid zodat er ruimte blijft voor de natuur zonder dat het geheel een onverzorgde indruk maakt. Aan het eind van het seizoen wordt alles wel weer kort afgemaaid voor de winter.

Misschien dat ook eigenaren van de private kavels kunnen gaan inventariseren hoe ze hun kavel zo natuurvriendelijk mogelijk kunnen beheren zonder dat het een verwaarloosde indruk maakt?

Heb je toevallig ook al gezien dat er koeien grazen op de kavels die over enige tijd met woningen bebouwd gaan worden?

Deel dit bericht