11/05 Nieuwe P+R eerder open

Volgens de laatste informatie, bericht van 31 maart 2020, zal de nieuwe P+R al open gaan op 18 mei 2020. De oude P+R wordt al afgebroken. 

De P+R Papendorp wordt verplaatst en uitgebreid naar 750 plaatsen, de werkzaamheden zouden uiterlijk 1 juli 2020 afgerond zijn. De oude P+R zou dan gesloten en opgeruimd worden om plaats te maken voor de woningbouw die hier plaats gaat vinden. Door het Coronavirus wordt er nu nauwelijks meer geparkeerd op de P+R, vandaar dat de gemeente besloten heeft om de werkzaamheden meer parallel te laten lopen. Een groot deel van de oude P+R is al afgebroken. 

Eerder werd gemeld dat de P+R tarieven per 1 juni verhoogd zouden worden, oude ingekochte kaarten bleven geldig tot aan de datum geldigheid op de kaarten. Doordat vele bedrijven nu geen gebruik maken van deze vooraf ingekochte kaarten kan het zijn dat de kaarten verlopen zonder dat u er gebruik van heeft kunnen maken. Vragen over bijvoorbeeld het verlengen van de geldigheid en andere vragen over de gekochte kaarten kun je stellen via verkoop@P1.nl. De heer Remco Meijaard van de gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de exploitatie van de P+R, vriendelijk verzoek om in de mail zijn naam te noemen zodat hij, zonodig, contact met je op kan nemen. 

Deel dit bericht