11/02 Papendorp Noord

Op 2 februari presenteerde de gemeente het “Voorkeursmodel Papendorp Noord”.

Dit gebied omvat Taats Noord en Groenewoud Noord.  In het gepresenteerde model (te downloaden onderaan dit bericht) is het gebied afgebakend zodat je precies kan zien om welke delen van Papendorp het gaat. De wijk Papendorp is groter dan alleen het Businesspark Papendorp, de wijk als geheel wordt begrensd door het Amsterdam Rijnkanaal, de A12, de A2 en de Leidsche Rijn. Helemaal in het noorden ligt de aluminiumfabriek Nedal, deze behoort niet tot het plangebied zoals afgebakend in het voorkeursmodel. Het gebied eindigt bij (het talud van) de Dominee Martin Luther Kinglaan.

Wij hebben jullie al in eerdere nieuwsberichten geïnformeerd over de woningbouw in het plan Groenewoud, het terrein waar tot een jaar geleden de P+R Papendorp lag. Deze plannen liggen al vast en worden binnenkort uitgevoerd, een start is reeds gemaakt. De informatie die hierna volgt is afkomstig uit het model zoals gepresenteerd en de MIRT-verkenning “OV en wonen”.

Ten noorden van de wijk Groenewoud en de nog aanwezige bedrijven, komt o.a. een woonwijk, Groenewoud Noord. Het gebied vanaf grofweg het pand van VVAA en eindigend bij de huidige P+R wordt een overgangsgebied tussen werken en wonen. Op de plek van de huidige P+R plus aangrenzend gebied komt een grote mobiliteitshub die plaats gaat bieden aan 2000 auto’s, uit te breiden met nog een extra 1000 parkeerplaatsen. Deze hub moet parkeren op afstand mogelijk maken o.a. voor de toekomstige bewoners van de Merwedekanaalzone en (omgeving) Jaarbeurs. Er komt een goede busverbinding maar ook andere mobiliteitsvoorzieningen vanaf deze hub de stad in.

In de Mirt-verkenning “OV en wonen” staat dat onderzocht wordt of een hoogwaardige OV-verbinding mogelijk is die Utrecht Science Park via Utrecht-Lunetten, Nieuwegein en Papendorp verbindt met de wijk Leidsche Rijn. Of dit een busverbinding of tramverbinding wordt, wordt ook onderzocht.

Alle plannen zijn te downloaden:

Voorkeursmodel Papendorp Noord

Het gemeentelijke bodembeleid

PFAS: bodemkwaliteitskaart en beleid gemeente Utrecht

Deel dit bericht