30/01 Parkeertarieven P+R: Nieuwe datum

Parkeertarieven

De gemeente heeft ons geïnformeerd dat de aanpassingen aan het betaalsysteem voor de P+R's niet op tijd doorgevoerd zijn om per 1 maart de nieuwe tarieven in te laten gaan. De invoering wordt daarom uitgesteld, de nieuwe datum is 1 juni 2020.  

Per 1 juni 2020 zullen op alle P+R’s in Utrecht de parkeertarieven worden aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'parkeren en doorgaan met OV naar het centrum' en de P+R als eindbestemming gebruiken. Gebruik je de P+R als eindbestemming dan worden de tarieven als volgt:

Een uur parkeren wordt € 1,50. Het maximale dagtarief wordt € 12,00.

Bedrijven kunnen bij de gemeente Utrecht een groter contingent aan kaarten kopen á € 8 per kaart, waardoor het parkeren gunstiger kan worden ingekocht. 

Overzicht tarieven P+R's Utrecht per 1 juni 2020.

Uitrijkaarten á € 8,-- per stuk kunnen besteld worden via e-mailadres: verkoop@P1.nl

Heeft u nog uitrijkaarten die u voor € 5,-- gekocht heeft en u wilt deze kaarten nog gebruiken na 1 juni (geldig tot na deze datum): Deze kunt u nog gewoon blijven gebruiken! 

Mocht u nieuwe uitrijkaarten willen kopen á € 5,-- dan wordt de bestelling, afhankelijk van de hoeveelheid en de geldigheid van de kaarten gesplitst in kaarten van € 5,-- en € 8,--. U kunt uw bestelling mailen naar verkoop@P1.nl, de heer Remco Meijaard van de gemeente Utrecht neemt daarna contact met u op i.v.m. deze splitsing. 

Per 1 juli moet de nieuwe P+R gereed zijn, hier gaan dan per direct de nieuwe tarieven voor gelden, oude uitrijkaarten blijven geldig mits ze qua datum nog geldig zijn. 

Deel dit bericht