30/01 Update over mobiliteit

P+R

Goed nieuws over de uitbreiding van het aantal parkeerplekken en de verplaatsing van de P+R. De Utrechtse gemeenteraad heeft afgelopen week het budget goedgekeurd dat noodzakelijk is voor deze verplaatsing én uitbreiding. De definitieve planning wordt op dit moment gemaakt, maar alles lijkt erop dat de streefdatum van 1 juli 2020 gehaald gaat worden. Vanaf dat moment komen er honderden extra parkeerplekken op Papendorp. De nieuwe P+R komt aan de noordkant van Papendorp te liggen (zie de plattegrond).

Voor veel bedrijven zal het nog noodzakelijk zijn om te zoeken naar mobiliteitsoplossingen. Vanuit Papendorp bieden we daar straks 3 opties voor:

1. Parkeerdeelsysteem via de Papendorpapp
2. Parkeren op Galecop
3. Deelfietsen.

(1) Papendorp (Parkeer) app

Een belangrijke voorwaarde bij de uitbreiding en verplaatsing van de P+R is het actief door bedrijven helpen in het aanpakken van de bestaande mobiliteitsproblematiek. Het stimuleren van werknemers om met het OV, of tweewielers naar het werk te komen is daar een onderdeel van, zo ook het inzetten van flexibele werktijden en het werken op afstand. Toch blijven er voor veel bedrijven/werknemers op vele momenten auto’s nodig en daarmee ook parkeerplekken. Veel pandeigenaren hebben inmiddels de kans gepakt om gebruik te maken van de verruiming van de parkeernorm en hebben daardoor op eigen terrein meerdere extra parkeerplekken  weten te creëren. Echter er blijven piekmomenten in de vraag naar parkeerplekken bestaan. Vanuit de VPP zijn we inmiddels gestart met het ontwikkelen van een parkeerapp. Deze app moet bedrijven gaan helpen, ondersteunen en inzicht gaan geven in elkaars capaciteit. Het doel is het delen van plekken. Een van de dingen die naar verwachting gaat blijken is dat er meer plekken dichtbij het eigen kantoorpand beschikbaar zijn dan we nu denken, ook op momenten dat dit niet verwacht wordt. De Papendorp App zorgt ervoor dat de daarbij aangesloten bedrijven elkaars parkeerplekken, na vrijgave, kunnen gebruiken tegen een onderlinge verrekening. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker wordt events/meetings te plannen, bezoekers te ontvangen en werknemers wel of niet aanwezig te laten zijn. Idealiter doet ieder bedrijf straks mee in de app, inclusief de P+R, parkeergarages en alle voorhanden parkeerplekken op Sportpark Galecop. We hebben inmiddels al een aantal bedrijven die JA hebben gezegd. Wil je ook mee doen of meer weten? Stuur dan een mail naar: secretariaat@papendorp.nl. Er zijn vaak maar weinig aanpassingen nodig om de huidige parkeersystemen compatible te maken. Klik op deze link voor een uitgebreidere uitleg.

(2) Parkeren op Galecop

Zeker nu de parkeeroptie bij de Utrechtse Bazaar is opgeheven en de parkeertarieven op de P+R significant gaan stijgen, is het parkeren op Sportpark Galecop in Nieuwegein (precies aan de andere kant van de A12) een betere optie dan ooit. Vorig jaar is de VPP een samenwerking gestart met Galecop en vanaf 1 januari 2020 zijn de eerste bedrijven gebruik gaan maken van deze faciliteiten. Meermaals per uur rijdt er een shuttlebus vanaf het parkeerterrein met ruim 400 plekken naar Papendorp. De bus zet de passagier direct voor de ingang van het bedrijf af en haalt deze ook daar weer op. Ook kan er gebruik gemaakt worden van deelfietsen om van Galecop naar Papendorp te rijden. Binnen 10 minuten fietsen kunnen zo de meeste bedrijven bereikt worden. Er is nog ruimte voor bedrijven om gebruik te maken van deze service, mail j.poelman@merwestein.nl als je meer informatie wilt ontvangen. Het parkeren, inclusief de shuttleservices en fietsen, kan al vanaf € 5,50 per dag.

(3) Deelfietsen

De voorbereidingen zijn in volle gang en we gaan er vanuit dat 1 april 2020 de deelfietsen van Donkey Republic over ons park verspreid staan om te worden gebruikt. In tegenstelling tot sommige andere deelfietssystemen ben je straks niet verplicht om de fiets weer op dezelfde plek in te leveren als waar je hem meegenomen hebt. Donkey Republic heeft plekken door heel de stad Utrecht en ook in Papendorp komen er vele pick-up en of drop-off points. Je kunt dus bijvoorbeeld prima heen met de fiets en terug met de bus. Als VPP hebben we 200 abonnementen afgesloten voor medewerkers op Papendorp. Hierdoor willen we het fietsen stimuleren en de parkeerdruk verminderen. Met deze abonnementen kunnen vele werknemers op Papendorp de komende jaren gratis gebruik kunnen maken van de deelfietsen van Donkey Republic. Hoe de aanmelding hiervoor straks gaat verlopen laten we via de nieuwsbrief weten.

Deel dit bericht