20/12 Terugblik 2018; Vooruitblik 2019

In 2018 hebben wij veel energie gestoken in een scala aan onderzoeken gericht op de alom bekende parkeerproblematiek binnen het Utrecht Businesspark Papendorp.

Gesprekken, enquetes, analyses, mobiliteitsscans en metingen door zowel Goudappel Coffeng als door ons als bestuur, hebben bijgedragen aan volwaardige rapporten die inmiddels op de prioriteiten tafel liggen van en bij de gemeente Utrecht. Ons doel is in in Q2-2019 met toereikende korte termijnoplossingen te komen en tegelijkertijd ook in te zetten op de juiste lange termijnoplossingen. Er is op dit moment een tekort van gemiddeld 1170 parkeerplekken per dag. Een deel van de oplossing ligt in het stimuleren van werknemers om met alternatieve vormen van vervoer naar Papendorp te komen. Alsook meer flexibelere werktijden te gaan hanteren en betere OV-verbindingen te creëren. Toch, met het mogelijk al in de tweede helft van 2019 gaan verdwijnen van de P+R, zal de nood voor vele bedrijven op ons park alleen maar groter gaan worden. Met de gemeente Utrecht wordt op dit moment overlegd over op welke kavels mogelijk tijdelijke parkeerplekken gebouwd zouden kunnen worden, ook het overleg met de wethouder(s) hierover moet nog plaatsvinden. Waarbij een definitieve oplossing wordt gezocht in samenhang met de komst van woningbouw op Papendorp: Groenewoud. Op het voormalig terrein van de KWS-Asfaltcentrale (noordoost Papendorp) zullen vanaf 2023 zo’n 1500 woningen worden gebouwd. Hierbij zal ook ruimte gaan zijn voor retail, lunch en ontspanningsfaciliteiten. Als bestuur denken wij actief mee over de gevolgen, maar vooral ook over de kansen voor het park, voor u als eigenaar, huurder of gebruiker. Bereikbaarheid, een juiste inpassing en veiligheid staan hierbij hoog op de agenda. We komen op de thema’s mobiliteit en woningbouw zeker in de komende jaren bij u meermaals terug en zeker al op korte termijn met een oplossing die de grote druk op het parkeren voor nu zal gaan wegnemen. 

 

2018 Is het laatste jaar geweest dat de VPP de wielerRonde van Midden Nederland heeft gesponsord.

Vier jaar lang hebben eind augustus honderden wielrenners vanaf Papendorp gestreden voor een prijs voor hun toer door de provincie Utrecht. Het afgelopen jaar heeft dit zelfs geleid tot prachtige luchtopnames van ons park. Deze kunt u ondermeer terugvinden op onze website. Toch was de animo vanuit ons park qua bezoekers en amateur-deelnemers minimaal. Dit heeft ons dan ook doen besluiten andere keuzes te maken. Wel geven we een vervolg aan het Papendorp Beachvolleybal en de Papendorpse Run. De prachtige zomer heeft zeker bijgedragen aan succesvolle opkomsten vanuit vele bedrijven. Het jaarlijkse Papendorp Inspiration Event heeft u dit jaar gemist. Het zal niet meer plaatsvinden in december, maar vanaf nu in het voorjaar. Dat is passender in de agenda’s en geeft ons meer mogelijkheden buitenactiviteiten te organiseren. De uitnodiging voor PapendorpTedX kunt u in het eerste kwartaal verwachten en we gaan er van uit dat u er bij wilt zijn!

 

Het camerasysteem op de meeste businessparken in Utrecht draait inmiddels op volle toeren, de samenwerking tussen de 8 terreinen is een succes.

De pakkans blijkt uit de evaluaties nagenoeg 100% wanneer een gestolen of gezochte auto het park op-en-afrijdt, aanrijdingen aan mensen of objecten worden veroorzaakt. Schades kunnen snel worden gevonden en worden opgelost. Bedrijfsinbraken kunnen beter worden voorkomen en eventuele daders sneller gepakt. Het aantal auto-inbraken neemt echter nog onvoldoende af. We zullen hier een passende strategie op gaan vinden, maar vragen ook uw medewerking. Natuurlijk hoort een inbreker niet thuis in andermans auto, maar soms blijkt de uitdaging wel erg groot te worden gemaakt. Ondanks dat we ook in 2018 opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben verkregen, blijft er ook een eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder. In 2019 zullen we ons verder meer en meer gaan focussen op de digitale veiligheid. Een eerste onderzoek leert ons dat bij veel bedrijven op Papendorp de toegang tot hun pand niet alleen letterlijk, maar ook digitaal wel heel makkelijk binnen te stappen is. In de eerstvolgende ALV zullen we hier nader uitleg over geven. We zullen u dan ook deelgenoot maken wat onze constateringen zijn en welke stappen er mogelijk te nemen zijn om het digitale inbrekers moeilijker te maken. Awareness is hierbij een belangrijke eerste stap. 

 

Begin van het jaar heeft na maanden van voorbereiding, Sweco opnieuw de aanbesteding gewonnen inzake het beheer-en-onderhoud van het park.

Het bestuur heeft ondermeer heel bewust gekozen voor het handhaven van een hoge beeldkwaliteit, veiligheid en service naar alle stakeholders van het park. Bij Sweco heeft de voor velen wel bekende parkmanager Rene Pfeiffer inmiddels plaatsgemaakt voor de teruggekeerde Thirza Baas. De VPP heeft met ingang van het nieuwe contract nu ook eigen plek. Tezamen met Sweco is binnen Color Business Centers (Secoya) een kantoorgedeelte betrokken.

 

Tenslotte hebben we als bestuur een hoop gesprekken gevoerd met onze leden en huurders over de toekomst, taken en doelen van de VPP. Mede door deze gesprekken hebben we het doel en de missie van de VPP aangescherpt:

Als doel is vastgesteld: Waardebehoud en waardemaximalisering voor de eigenaren en erfpachters op Papendorp.

Als missie: het positioneren, optimaliseren en waarborgen van een duurzame, hoogwaardige, inspirerende werk- en leefomgeving van Utrecht Businesspark Papendorp als beste in haar soort in Nederland.

Zaken als veiligheid, mobiliteit, beheer-en-onderhoud zullen hierin altijd een dominante rol vragen. We hebben ons tevens als doel gesteld vaker en transparanter met u te gaan communiceren. Te zorgen voor verbinding en kennis van de mensen en bedrijven op het park. Een nieuwe website is inmiddels gelanceerd en nieuwsbrieven geïntroduceerd. Op social media zullen we actiever gaan zijn en daarnaast willen we een inloop spreekuur gaan organiseren waar allerhande zaken aanbod kunnen komen. Hierover hoort u spoedig meer. 

Rest ons u voor nu veel geluk, gezondheid en plezier in  2019 te wensen!

Laten we samen zorgen voor het mooiste businesspark van Nederland!

Deel dit bericht