18/08 Toekomst: werken in het groenste bedrijvenpark in het hart van Nederland

 

Vereniging Parkmanagement Papendorp (VPP) heeft grootse plannen om Utrecht Businesspark Papendorp toekomstbestendig en groener te maken.

In de laatste algemene ledenvergaderingen is er steeds in meer concretere vormen gesproken over de vergroening van Papendorp. De plannen zijn concreet en klaar voor besluitvorming. De leden van Vereniging Parkmanagement er eindelijk over besluiten tijdens de komende ledenvergadering op 23 september aanstaande.

Het plan

Het doorontwikkelen van Papendorp moet zorgen voor een duurzame, groene en goed verbonden leefomgeving voor iedereen in Papendorp. Om dat te bereiken zijn er drie speerpunten geformuleerd:

  • Groener dan groen > fors vergroenen zorgt voor een menselijke schaal en versterkt de biodiversiteit;
  • Sterk verbonden en bereikbaar > Papendorp als campus;
  • Verblijfsplekken en hotspots creëren > de vijverpartij als het Hart van Papendorp.

Gefaseerde aanpak

Alle wensen kunnen niet in een keer gerealiseerd worden. Daarom kiest het bestuur voor een gefaseerde aanpak. Er wordt begonnen met de quick wins en met het sterk vergroenen van het park. Dit najaar al wil het bestuur zo’n 600 solitaire bomen planten. Uiteindelijk moeten dat er 1.700 worden en dan ook nog 18.500 bomen en heesters in bosschages. Geen eenvoudige operatie, omdat de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) hierbij een enorme uitdaging vormen.

Bloemrijk grasland

Vanaf september wordt het maaibeheer aangepast. Minder frequent maaien leidt tot een bloemrijker grasland. Het maaisel wordt afgevoerd waardoor de bodem wat verschraald. Ook wordt niet alles in een keer gemaaid, zodat er bijvoorbeeld nectar voor insecten beschikbaar blijft. Voor een hoogwaardige uitstraling en voor verkeersveiligheid worden de randen frequenter gemaaid. In het komende voorjaar wordt gestart met de actieve aanleg van bloemrijk grasland.

In 2024 en 2025 worden er 1.135 bomen en 18.500 m2 bosschages aangeplant, 100.000m2 bloemenweides ingezaaid, 2.700m2 paden aangelegd met bijpassend meubilair en wordt er landart aangebracht.

Nieuwe bewoners

Het vergroenen draagt sterk bij aan een goede leefomgeving voor bijen en andere insecten. Dat wil het bestuur stimuleren en zichtbaar maken door het plaatsen van bijenstallen en -burchten. In de plannen is ook een duurzame kerstversiering voorzien. Vaste bomen die als basis dienen voor de jaarlijkse kerstversiering. Sfeervol, passend en duurzamer.

Waarom gaan we dat alles doen?

Eind jaren '90 kwam ruim 84 hectare grond beschikbaar voor de ontwikkeling van een nieuw kantorenpark. Alle kantoren werden op ruime kavels, onder architectuur ontworpen en passend in een groen parklandschap gebouwd. We kregen er zelfs een prijs voor: de Rietveldprijs. Nu, zo’n 30 jaar later, is het tijd voor een upgrade. De opzet is goed, maar het kan nog beter. Groener, sterker verbonden en levendiger.

Er staat van alles te gebeuren

Gemeente Utrecht werkt aan plannen voor een groot aantal woningen, bedrijven en een Mobiliteitshub XL in Papendorp-Noord en Groenewoud. Deze ontwikkelingen bieden zowel potentiële kansen voor Papendorp, zoals meer levendigheid op straat, meer faciliteiten en programma, alsook potentiële bedreigingen, zoals een hogere verkeersdruk en barrièrevorming.

Een goede reden dus om over de doorontwikkeling van het Businesspark na te denken. Het park is ruim 20-30 jaar geleden ontwikkeld, passend bij de ideeën uit die tijd. Anno nu zijn deze inzichten sterk gewijzigd: er is meer vraag naar multifunctionaliteit, meer oog voor biodiversiteit en duurzaamheid, versmelting tussen werk en vrije tijd en meer behoefte aan sociale ontmoeting.

Kortom om Papendorp aantrekkelijk te houden voor alle partijen in de toekomst, kan het park een upgrade gebruiken. Het bestuur van VPP heeft daarom aan ontwerpbureau West 8 de vraag gesteld om een doorkijk te geven naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendig Papendorp. West 8 is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap, welke ook betrokken is geweest bij het originele ontwerp van Papendorp. De wensen en ideeën van de VPP-leden en de gebruikers van het businesspark zijn bij de planvorming betrokken.

Proactief inhaken op omgevingsplannen

De ontwikkelingsplannen in en om Businesspark Papendorp bieden kansen. Denk daarbij aan een verbeterde bereikbaarheid met OV en langzaam verkeer, meer levendigheid en faciliteiten. Door proactief in te spelen op de komende ontwikkelingen creëert Papendorp mogelijkheden ter verbetering van het huidige park.

Deel dit bericht