15/11 Verboden Toegang

Aandacht voor uw veiligheid: Bord Verboden Toegang voor Onbevoegden plaatsen is zeer wenselijk. 

Door de mobiele surveillance wordt regelmatig geconstateerd dat er buiten kantoortijden ramen open staan bij bedrijven. In principe is het sluiten van ramen een verantwoordelijkheid van u zelf en/of de door u ingehuurde veiligheidscontroleurs, echter extra attentie bevordert de veiligheid.

Ook wordt geconstateerd dat op diverse terreinen de slagbomen na werktijd open staan, dit maakt het erg makkelijk voor onbevoegden om uw terrein te betreden, te voet of per auto. Vriendelijk verzoek om hier aandacht aan te schenken. Bijkomend probleem is namelijk dat bij constatering van onwelkom bezoek op uw terrein de surveillance en de politie alleen maar op mag treden indien u duidelijk zichtbaar op uw terrein een Verboden Toegang art. 461 bordje heeft hangen. De politie adviseert u dan ook dringend om uw terrein duidelijk zichtbaar te voorzien van dit bordje, zo nodig op meerdere plaatsen op uw terrein. De bordjes zijn makkelijk te bestellen via internet. Het bedrijf dat de algemene mobiele surveillance voor Papendorp uitvoert kan u ook helpen met de aanschaf en plaatsing hiervan. De algemene mobiele surveillance op Papendorp wordt verzorgd door VMB security en services, u kunt contact opnemen met Stella Timmer: stimmer@vmb-security.eu of via het algemene telefoonnummer: 0297 581583.

Wat houdt 'Verboden Toegang artikel 461 Wetboek van Strafrecht' eigenlijk in?

Letterlijk staat in het Wetboek van Strafrecht het volgende geschreven: "Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie."

Mag ik zelf een 'Verboden Toegang'-bord ophangen? 
Ja, dat mag. Iedereen die een omheind terrein bezit of beheert mag een dergelijk bord ophangen. U ziet 'Verboden Toegang'-borden dan ook vaak op schoolpleinen en bedrijfsterreinen. Maar in principe zou u ook uw afgebakende tuin kunnen voorzien van een dergelijk bord. Elk privéterrein valt namelijk onder artikelnummer 461 van het Wetboek van Strafrecht.

Wat voor rechten heb ik met een 'Verboden Toegang'-bord?
Met een het bord geeft u als eigenaar of gebruiker van het terrein aan dat het privéterrein is en dat het niet mag worden betreden zonder uw toestemming. Kan iemand niet aantonen dat hij of zij is bevoegd het terrein te betreden, dan maakt diegene inbreuk op het eigendomsrecht van de grondbezitter. En dat is uiteraard strafbaar.

Kan ik de politie inschakelen als iemand mijn 'Verboden Toegang-bord' negeert?
Jazeker, u kunt de politie inschakelen als iemand uw privéterrein betreedt. Omdat de tekst van een 'Verboden Toegang'-bord voor iedereen duidelijk is, zal de politie optreden bij het negeren van dit bord. Als de politie constateert dat die persoon wederrechtelijk en met opzet op uw terrein is, zal de politie de onbevoegde beboeten met een geldboete van maximaal 225 euro.

Deel dit bericht