18/09 Verkeerssituatie ISU

Het zal je niet ontgaan zijn: de komst van de International School Utrecht (ISU) brengt in de aanloopfase wat uitdagingen met zich mee, vooral van verkeerskundige aard. Het bestuur van VPP heeft hier aandacht voor gevraagd bij zowel de ISU als bij de gemeente Utrecht. Ook onze parkbeheerders monitoren de situatie.

De projectleider van de Vastgoedorganisatie van gemeente Utrecht heeft intensief contact over de verkeerssituatie met betrokken afdelingen binnen de gemeente en de ISU zelf. Daaruit zijn in de afgelopen periode de volgende maatregelen genomen en/of in gang gezet:

  • Ouders mogen niet meer op het terrein bij de school komen met de auto. Alle auto’s moeten parkeren op de P&R zodat het autoverkeer niet meer bij de school/kruising hoeft te komen. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt worden de volgende acties ondernomen:
  • De P&R is de eerste 30 minuten gratis (dit is al in werking). Er wordt goed in de gaten gehouden, of dit voldoende is.  
  • Er worden berm hekjes op het terrein van de school geplaatst zodat ouders hier geen auto’s meer kunnen parkeren. Hier is opdracht voor gegeven en is naar verwachting snel gerealiseerd.
  • Begin september is er een ouderavond geweest waarop alle ouders zijn geïnformeerd over de nieuwe afspraken.
  • Er wordt een verkeerslicht geplaatst ter hoogte van de Orteliuslaan.

Het spreekt voor zich dat VPP, gemeente Utrecht en ISU vinger aan de pols blijven houden.

De overgangssituatie kan voor bedrijven lastig zijn maar de gemeente heeft er vertrouwen in dat de maatregelen gaan helpen.

Een ander punt van aandacht is de bejegening van de medewerkers van ISU (en misschien ook wel ouders). Zij worden regelmatig op zeer onvriendelijke wijze aangesproken (tot aan schelden toe). Dat kan natuurlijk niet. De medewerkers van de ISU doen gewoon hun werk, de kinderen lesgeven en kunnen niks doen aan de situatie zoals die is. Dus alsjeblieft niet meer doen!

Deel dit bericht