11/02 Wijziging Ptolemaeuslaan

De bouw van het nieuwe kantoor van NVM-makelaars is gestart. De bouwer heeft vergunning gevraagd en gekregen om gedurende de bouw de inrichting van de Ptolemaeuslaan te wijzigen. Tijdens de bouw is de Ptolemaeuslaan vanaf de Blaeulaan geen doorgaande weg meer. Er staan duidelijke borden om het verkeer op de gewijzigde situatie te wijzen. Dringend verzoek om deze verkeersregels in acht te nemen.

Van de bouwer Heembouw hebben we een update ontvangen met het verzoek deze onder de bedrijven op Papendorp te verspreiden. De update:

“Het zal de meeste van u niet zijn ontgaan dat de werkzaamheden zijn gestart. De bouwplaats inrichting is gereed en het heiwerk is ondanks de weersinvloeden voortvarend verricht, waarmee dit eerder dan verwacht is afgerond.
Er is voorafgaand en tijdens de werkzaamheden nauw contact geweest met de gemeente Utrecht. Behoudens enkele klachten (onderzocht en ongegrond verklaard) van enkele bewoners van de nabij gelegen woonwijk, zijn er bij ons geen verder geen klachten bekend.

Planning tot maart 2021
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan aan het vervaardigen van de fundering. Dit betekend vooral dat er overwegend veel transportbewegingen voor het afvoeren van grond zichtbaar zal zijn. Begin maart 2021 verwachten wij dat de funderingswerkzaamheden gereed zijn, en maken wij ons gereed voor aanvang van het betoncasco.

Aandachtspunt verkeersveiligheid
De afgelopen periode zijn de verkeersmaatregelen aangebracht en konden we aan deze situatie wennen. Helaas ervaren wij op dit moment nog dagelijks situaties die niet aansluiten op de verkeersmaatregelen. Bijvoorbeeld tegen het verkeer in rijden of zelfs op/over het bouwterrein rijden (aan de Ptolemaeuslaan), dit gebeurt helaas nog dagelijks. Gelukkig nog zonder incidenten.

We vragen uw medewerking en aandacht om de verkeersmaatregelen binnen uw bedrijf/organisatie te benadrukken, waarmee we de veiligheid van en met elkaar verhogen.

Mocht hiervoor aanleiding blijven, dan zullen we noodgedwongen moeten overleggen met het bevoegd gezag. Aangezien de verkeersmaatregelen een vergunde situatie betreft en de veiligheid voorop staat, zal handhaven nog één van de laatste oplossingen zijn. 

Laten we dit met elkaar oplossen en handhaven voorkomen.

Het team van Heembouw.”

Deel dit bericht