18/09 Wonen op Papendorp

De plannen voor de woningen op Papendorp krijgen steeds meer vorm. Op dit moment wordt er uitgebreid bodemonderzoek gedaan en worden er bij de voormalige afvalcentrale voorbereidingen getroffen voor partiële bodemsaneringen.

Naar verwachting is eind dit jaar het stedenbouwkundigplan definitief klaar, waarna het bestemmingsplan kan worden gemaakt en door het college en de gemeenteraad kan. Medio 2020 zullen met name bij de voormalige afvalcentrale de eerste grote verkeersbewegingen gaan ontstaan. Later zullen deze worden uitgebreid wanneer de gronden voor het hele gebied bouwklaar worden gemaakt. Het deel dicht bij de Prins Clausbrug zal vervolgens als eerste worden ingericht. Als Vereniging Parkmanagement Papendorp (VPP) zitten we regelmatig om tafel met de ontwikkelaars van het gebied, Loostad Vastgoedontwikkeling en de gemeente om de belangen van de bedrijven op Papendorp te behartigen. Wilt u input leveren, laat het ons vooral weten. Klik hier voor meer informatie: www.loostad.nl 

Deel dit bericht