Gemeente Utrecht en de VPP

2003: Aan de zuidwest kant van Utrecht wordt een terrein ontwikkeld waarbij alle kavels onder voorwaarden in erfpacht uitgegeven worden.

De te realiseren kantoorgebouwen moeten onder architectuur gebouwd worden, passend in het stedelijk ontwerp en parkeervoorzieningen moeten zodanig gerealiseerd worden dat ze 'uit het zicht' zijn. Een landschappelijk park met fraai vormgegeven gebouwen, voldoende ruimte voor recreatieve activiteiten en een visueel visitekaartje voor de stad. Dit is uitstekend gelukt, Papendorp heeft zich ontwikkeld tot een van de fraaiste, misschien wel het mooiste, kantorenpark van Nederland. De gemeente besluit om het beheer en onderhoud van het openbaar gebied van het nieuwe kantorenpark Papendorp uit te besteden aan een vereniging, de Vereniging Parkmanagenent Papendorp. 

Alle erfpachters zijn verplicht lid van de Vereniging Parkmanagement Papendorp, een vereniging die o.a. zorgdraagt voor het collectieve onderhoud van de openbare gebieden en de veiligheid. In een contract tussen gemeente en de vereniging wordt vastgelegd dat het onderhoud van het openbaar gebied uitgevoerd moet worden door een door de vereniging in te huren gekwalificeerde organisatie. De gemeente draagt de kosten voor het onderhoud openbaar gebied via een, contractueel vastgelegde, bijdrage per jaar. Elke 5 jaar dient het contract geëvalueerd te worden en kunnen nieuwe prestatie- en prijsafspraken gemaakt worden. 

De gemeente is bijzonder lid van de vereniging, ze hebben 20 % van het totaal aantal stemmen. 

Per 1-1-2018 is het 4de contract voor 5 jaar tussen de gemeente en de VPP getekend, het concept is succesvol gebleken. 

Heeft u ideeën voor de gemeente hoe het beter kan? De gemeente is op zoek naar de mening van ondernemers in Utrecht hoe zij de kwaliteit van het contact met en de dienstverlening van de gemeente ervaren. Denkt de gemeente met u mee, kunt u makkelijk vinden wat u zoekt, krijgt u de juiste persoon te spreken? 

Ondernemers kunnen hun mening geven op het forum

Daarnaast wenst de gemeente ondernemers ook te ontmoeten om meer informatie te krijgen, u kunt zich hier voor aanmelden