Beleid 2018 - 2023

De kern- en strategiepunten van het beleid voor de periode 2018-2023

 • Behoud van een multifunctioneel, veilig, groen en gezond park;
 • Ontwikkeling van een duidelijke Papendorp-community gebaseerd op de behoeften van de bewoners, gericht op B2B, verbindingen, verbazing en plezier;
 • Structurele uitwisseling van kennis tussen de bewoners, de huurders en de verhuurders;
 • Stimuleren en initiëren gedeelde voorzieningen;
 • Er is gekozen voor een meer aspiratieve, emotionele benadering van de huurders en bewoners;
 • Creëren van een sportaccommodatie waar door de bewoners optimaal gebruik van kan worden gemaakt;
 • Bevorderen van een toename in restaurants, coffiecorners;
 • Onderzoeken of een stadstrand, pick-up point en kleine supermarkt te realiseren is;
 • Permanente bewoning stimuleren;
 • Bewonerstevredenheid minimaal een 8;
 • Minimaal 18.000 bewoners;
 • Minimale gemiddelde bezetting van > 80%;   
 • Accent wordt verschoven naar meer nationaal georiënteerde bedrijven;
 • MVO en verduurzaming op basis van de sustainable development goals van de Verenigde Naties vormen de leidraad voor veranderingen binnen BPU;
 • Ontwikkeling marketingstrategie met meetbare doelen en resultaten.

De richting waarin het BPU zich gaat ontwikkelen heeft consequenties voor de rol die de vereniging tot nu toe gespeeld heeft. Van een beherende organisatie wordt de VPP een meer sturende organisatie. Dit vereist ook aanpassing van de interne organisatie van de vereniging, dit zal in 2017/2018 gaan gebeuren.

De VPP wordt de regisseur van de openbare ruimte en de initiator van het optimaliseren van de gezamenlijke werk- en leefomgeving.  Dat houdt in dat de vereniging:

 • voorstellen voor veranderingen, verbeteringen en aanpassingen aan zowel de gebouwen en de omgeving als aan het gebruik en de faciliteiten voor de gebruikers formuleert.
 • een stuurgroep wordt en eindverantwoordelijk is.
 • goed gedocumenteerde en financieel onderbouwde plannen maakt.
 • de leden/erfpachters vraagt te besluiten om voorgestelde verandering uit te mogen werken en uit te voeren.
 • organisaties aanstuurt om plannen tot in detail uit te werken en uit te voeren.
 • gerealiseerde veranderingen accepteert en daarover eindverantwoording aflegt aan de leden/erfpachters.