Het bestuur

Het gebied Papendorp bestaat uit 5 deelgebieden, conform de statuten levert elk gebied 1 bestuurslid.

In de praktijk is gebleken dat dit voorschrift moeilijk tot niet na te leven is. Door de jaren heen vormen een mix van eigenaren, huurders en extern betrokkenen het bestuur. In de statuten staat beschreven wat de taken en de bevoegdheden van het bestuur zijn, deze zijn met name beherend. Het streven is dat de komende tijd de organisatie van de vereniging zodanig wijzigt dat het van een beherende organisatie naar een meer sturende organisatie gaat. Hiertoe is nieuw beleid geformuleerd.