De VPP en het OFU

De VPP kan jaarlijks beschikken over gelden uit het Ondernemersfonds.

Deze gelden, trekkingsrechten genaamd, worden door de gemeente geïnd via een toeslag op de OZB. Zowel de eigenaren als alle huurders in Papendorp leveren op deze wijze een financiële bijdrage aan de rechten. Aan welke projecten de gelden uitgegeven worden wordt beslist door de leden, dit is zo overeengekomen met het OFU. Echter voor de discussie waaraan de gelden besteed kunnen worden worden alle eigenaren en huurders uitgenodigd. Een ieder kan ook een voorstel indienen bij het bestuur van de vereniging waarna deze, indien er draagkracht voor is, het voorstel aan de leden zal voorleggen ter stemming.

Een succesvol project dat gefinancierd wordt uit de rechten is het nieuwe camerasysteem, dit project komt ten goede aan de veiligheid op Papendorp, interessant dus voor zowel de eigenaren als de huurders. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren diverse events betaald uit de rechten, het sponsorcontract met de RVMN, de sportieve activiteiten en de inspirerende events met o.a. Ben Tiggelaar en Charles Groenhuijsen. 

De RVMN: laatste ronde door BPU

Sportief:

Sponsoring van de Ronde van Midden Nederland, een klassieker voor semi-profs. 

Winnaar 2015 en koersdirecteur Jochem Uytehaage
Charles Groenhuijsen

Inspirerend: 

"Optimisten hebben de hele wereld", Charles Groenhuijsen.

Optimisten hebben de hele wereld.
Wielertocht Papendorpers

Sportief:

Eigen wielertochten voor Papendorpers.

Frank van der Velde en Jacco Vroegop