Een duurzame omgeving

Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt en met een oog naar de toekomst is ook duurzaamheid een belangrijk thema.

Uiteraard kent BPU al een hoge duurzaamheid echter gezien de nieuwste ontwikkelingen kan dit nog beter. Bedrijven/eigenaren zullen individueel maatregelen nemen ter verbetering van de duurzaamheid van hun pand. Hierbij valt o.a. te denken aan (collectieve) maatregelen op het gebied van energie zoals het opwekken van duurzame energie.