Keurmerk Veilig Ondernemen

Om de veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelgebieden aan te pakken werkt de gemeente Utrecht met ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) methode.

Dit is een hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals betere verlichting en cameratoezicht.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen…
...verenigt ondernemers, politie, brandweer en andere partners. …stimuleert ondernemers samen te werken aan het verbeteren van het imago van hun bedrijfsomgeving.

De samenwerkende partijen…
…maken de veiligheidsproblemen inzichtelijk.
…selecteren passende maatregelen.
…voeren de maatregelen uit.
…evalueren de maatregelen en passen die -indien nodig- aan.

KVO werkt
Uit landelijk onderzoek blijkt dat op bedrijventerreinen en in winkelcentra die in het bezit zijn van een KVO-certificaat en een actieve KVO-werkgroep de onveiligheid afneemt. Er vindt minder vernieling, inbraak, inbraak in auto's, diefstal en bedreiging plaats. Sommige verzekeringsmaatschappijen verlenen korting als u in een gebied gehuisvest bent dat het Keurmerk heeft. 

Businesspark Papendorp beschikt al langere tijd over een KVO certificaat. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is destijds opgestart door de gemeente Utrecht in nauwe samenwerking met Vereniging Parkmanagement Papendorp en Sweco Parkmanagement. Gezamenlijk is een KVO werkgroep in het leven geroepen die elke drie jaar een hercertificeringstraject opstart voor het verkrijgen van wederom een nieuw KVO-certificaat. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van gemeente Utrecht, de (wijk)politie, de brandweer, de vereniging, Sweco, bedrijven op Papendorp en de beveiligingsbedrijven (camera's en mobiele surveillance). 

  • Uitreiking KVO certificaat 8 april 2019