Keurmerk Veilig Ondernemen

Om de veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan te pakken werkt de gemeente Utrecht met ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) methode.

Dit is een hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals betere verlichting en cameratoezicht.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen…
...verenigt ondernemers, politie, brandweer en andere partners. …stimuleert ondernemers samen te werken aan het verbeteren van het imago van de bedrijfsomgeving.

De samenwerkende partijen…
…maken de veiligheidsproblemen inzichtelijk.
…selecteren de passende maatregelen.
…voeren de maatregelen uit.
…evalueren de maatregelen en passen die -indien nodig- aan.

KVO werkt
Uit landelijk onderzoek blijkt dat in winkelcentra en bedrijventerreinen die in het bezit zijn van het KVO de onveiligheid afneemt. Er is minder vernieling, inbraak, inbraak auto's, diefstal en bedreiging. Sommige verzekeringsmaatschappijen verlenen korting als u in een gebied gehuisvest bent dat het Keurmerk heeft. 

Businesspark Papendorp beschikt al langere tijd over een KVO certificaat. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is destijds opgestart door de gemeente Utrecht in nauwe samenwerking met Vereniging Parkmanagement Papendorp en Sweco Parkmanagement. Gezamenlijk is een KVO werkgroep in het leven geroepen die elke twee jaar een hercertificeringstraject opstart voor het verkrijgen van wederom een nieuw KVO-certificaat. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van gemeente Utrecht, de (wijk)politie, de brandweer, de vereniging, Sweco, bedrijven op Papendorp en de beveiligingsbedrijven (camera's en mobiele surveillance). 

  • Uitreiking KVO certificaat 8 april 2019