Het groene parklandschap neemt de overhand

Groener dan groen

Groener dan groen zorgt voor een groene ruggengraat met een parkachtige kwaliteit die Papendorp noord met zuid verbindt.

Door grootschalige aanplant van bomen wordt de beleving vergroend. Geen eentonig en kaal gebied maar bedrijfspanden tussen de bomen. Met de beoogde vergroening draagt Papendorp bovendien bij aan het groenblauwe netwerk van Utrecht. Doorgaande groenstructuren verbinden diverse gebieden met elkaar en bevorderen zo de biodiversiteit. De oevers van de vijverpartij worden natuurvriendelijker gemaakt met kruidrijke randvegetaties (super goed voor biodiversiteit)  en bomen. De kruidlaag op het park word gevarieerd en per locatie afgestemd.