Campus Papendorp

Sterk verbonden en bereikbaar

VPP wil van Papendorp een grote campus maken. Het plan voorziet in het doorbreken van de huidige eilanden door een hoogwaardig route aan te leggen die alle deelgebieden voor langzaam verkeer verbindt.

Het Circuit verbindt verblijfsplekken door een veilige, comfortabele en samenhangende route. De groene parkroute biedt diverse mogelijkheden met informele verblijfsplekken in het groen. De bereikbaarheid per fiets wordt versterkt door een fijnmazig, veilig en hoogwaardig fietsnetwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en eisen van nieuwe gebruikersgroepen. Het campusconcept, waarbij de buitenruimte actief gebruikt wordt voor bijvoorbeeld ontmoeten en lunchwandelingen, stimuleert sociale interactie en kennisdeling. Voorzieningen als parkjes, pleinen en horeca – en evenementplekken zijn door de route sterk met elkaar verbonden.
Veel gebouwen zijn nu georiënteerd naar de toegangswegen. Door vanuit de gebouwen verbindingen te maken met de vijverpartij wordt het verblijven langs de vijverpartij gestimuleerd.