28/05 De oplossing is op komst

Parkeren en mobiliteit staan prominent op onze bestuursagenda. Met name door de veranderingen in bedrijfsactiviteiten- en bedrijfsbehoeften, en de afname van de leegstand op Papendorp, is het tekort aan parkeerplekken op ons businesspark een hot-topic voor velen.

Om het gevoel van krapte te staven, zijn zoals u weet een tweetal mobiliteitsonderzoeken door Goudappel Coffeng (2017 & 2018) en een eigen onderzoek door de VPP (2018) uitgevoerd. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er op piekmomenten 1250 parkeerplekken te kort zijn, maar ook dat bedrijven al veel doen om medewerkers te stimuleren om met alternatieve manieren van vervoer naar Papendorp te komen. De komst van een grote woonwijk op Papendorp (Groenewoud) en het daaraan gekoppeld verdwijnen van P+R zorgt verder voor een actieve lobby bij de gemeente Utrecht en bedrijven op Papendorp om tot oplossingen te komen.

Het vertrek van meerdere bedrijven in de afgelopen 2 jaar, die de parkeerproblematiek als een dominante grond tot vertrek noemden, alsook de uitslag van de genoemde onderzoeken en de druk vanuit diverse stakeholders en het bestuur, heeft ervoor gezorgd dat de relatie tussen de gemeente Utrecht en het VPP-bestuur in de meerdere plaatsgevonden bestuurlijke overleggen steeds constructiever werd. Was er ruim een jaar geleden nog geen beweging in extra parkeerplekken waar te nemen, veranderde dit naar het creëren van oplossingen en eigen VPP-parkeervelden, naar parkeer- en mobiliteitsinitiatieven vanuit de gemeente Utrecht zelf. Dat Papendorp een autolocatie is, wordt in tegenstelling tot een aantal maanden, nu zelfs door het gemeentebestuur erkend.  

In een overleg tussen wethouder van o.a. mobiliteit, Lot van Hooijdonk, en een afvaardiging van de VPP zijn concrete stappen en afspraken gemaakt die verlichting moeten geven aan de huidige parkeerdruk, die inzicht moeten geven in een definitieve oplossing voor de toekomst en die ondersteunend zijn in een gezamenlijke strategie tussen de gemeente Utrecht, de VPP en bedrijven op Papendorp. Afgesproken is:

  • De P+R (500 plekken) zal eind juni 2020 gesloten worden;
  • Er komt een tijdelijke parkeeroplossing met 800-900 plekken op een parkeerveld op maaiveld op Papendorp. Deze komt er voor de sluiting van de P+R en blijft er tot de definitieve oplossing geopend wordt;
  • De definitieve oplossing maakt onderdeel uit van een grote mobilitieitshub in Papendorp-Noord t.b.v. inwoners en bezoekers van de stad Utrecht en Groenwoud, werknemers en bezoekers van Papendorp. Naar verwachting wordt deze ‘hub’ medio 2023 geopend;
  • Om de fietsverbinding over de Van Deventerlaan veiliger te maken, komt er z.s.m. een fietsstrook langs deze laan;
  • Er komt een onderzoek naar verbeterde busaansluitingen en bushaltespreiding op het park;
  • Er komt een onderzoek naar snelfietsroutes vanuit diverse plekken buiten en binnen Utrecht richting en over Papendorp;
  • De VPP blijft een belangrijke en invloedrijke gesprekspartner in de ontwikkeling van de Groenewoudse Woonwijk en de te ontwikkelen mobiliteitshub op Papendorp;
  • Bedrijven op Papendorp committeren zich d.m.v. een convenant aan het blijvend activeren van werknemers om daar waar het kan, met andere vormen dan de auto naar Papendorp te reizen;
  • Bedrijven op Papendorp committeren zich d.m.v. een convenant om parkeerplekken te delen op aanvraag/behoefte/beschikbaarheid. Hiervoor zal een slim systeem worden ingezet;
  • De VPP zet zich in om op korte termijn een deelfietsensysteem te implementeren.

Om vervolg te geven aan de acties die toebedeeld zijn aan de VPP en de bedrijven op Papendorp, wordt op 24 juni 2019 om 16:00 een bijeenkomst georganiseerd bij en o.l.v. T-Systems. We zullen ons richten op een snelle oplossing, met een hoge impact en een lage complexiteit. Om bovenstaande afspraken met de gemeente Utrecht geldend te maken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven participeren in het blijven zoeken naar mobiliteitsoplossingen en aan een deelname aan een parkeeruitwisselingssyteem. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt verstuurd naar de vaste contactpersonen van de bedrijven en eigenaren.

Een verdere update rondom het thema parkeren zal in juli volgen. Mocht er tot die tijd vragen zijn, laat het ons weten via secretariaat@papendorp.nl

Via deze link treft u een samenvatting van de presentatie inzake de boven besproken parkeeroplossingen zoals gehouden tijdens de VPP-ALV van 27 mei jl.

Het rapport van Goudappel Coffeng uit 2017 "Parkeeroplossingen voor Papendorp in beeld" kunt u hier downloaden.

Het rapport van Goudappel Coffeng uit 2018 "Op zoek naar alternatieve maatregelen" kunt u hier downloaden. 

Deel dit bericht