09/11 Een veilig papendorp

Een veilig Businesspark is een van de kerntaken van de Vereniging Parkmanagement Papendorp. Naast regelmatig overleg in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen wordt ook sinds 2016 gebruik gemaakt van hoogwaardig cameratoezicht.

Waarom is veiligheid zo belangrijk: bekijk het filmpje!

In 2013 is vanuit het Ondernemersfonds Utrecht het initiatief gestart om met een aantal bedrijventerreinen in Utrecht samen een gezamenlijk cameratoezichtproject te starten. Een aantal argumenten speelden hierbij een rol:

  • Dekking door hoogwaardig cameratoezicht voor een zo’n groot mogelijk gebied.
  • Kostenbesparing door schaalvergroting
  • Het dienen van een collectief belang waarbij financiering plaats vindt via de trekkingsrechten van elk gebied bij het Ondernemersfonds Utrecht (OFU).

Dit initiatief resulteerde uiteindelijk in een aanbestedingsprocedure waarin 8 deelnemende gebieden samenwerkten om hoogwaardig cameratoezicht te realiseren. Winnaar van de aanbesteding was Spyke Security, hoe bijzonder dit ook voor hen was is hier te lezen. Het contract, gesloten in 2016, eindigde in 2021.
Alle deelnemende gebieden zijn verenigd in Vereniging U-Safe, een entiteit speciaal opgezet voor dit doel. De vereniging waarborgt de kwaliteit en zorgt voor collectieve surveillance en incidentopvolging. 
Na evaluatie door alle terreinen samen (door een herindeling OFU-gebieden waren de 8 gebieden er 10 geworden) is besloten om een nieuw traject aan te gaan. Na een succesvolle aanbesteding is per 1 oktober 2021 een nieuw contract voor camerabeveiliging gesloten, Winnaar van de aanbestedingsprocedure was (wederom) Spyke Security.
Het afgelopen jaar is gekeken naar hoe de diverse locaties waar camera’s geplaatst waren functioneerden, of er wijzigingen nodig waren. Daarnaast bleek de afgelopen jaren dat het gebied niet op alle plaatsen voldoende afgedekt werd door camera’s. Zo bleek o.a. dat het gebied rondom de Groenewoudsedijk geen camera’s kenden, door het plaatsen van tijdelijke camera’s is dit de afgelopen jaren opgevangen geweest.
In het nieuwe contract worden een aantal camera’s verplaatst, zo bleek bijvoorbeeld dat een boom die de afgelopen jaren flink gegroeid was de registratie te beperken, deze camera wordt verplaatst. Daarnaast worden er op diverse plaatsen camera’s bijgeplaatst, zo worden alle ingangen van Papendorp voortaan afgedekt door zogenaamd kentekencamera’s. Dit type camera’s hebben de afgelopen jaren zowel in Papendorp maar ook in heel Nederland hun nut ruimschoots bewezen. Door een uitgebreid protocol wordt de privacy van ‘onschuldige’ auto’s/bestuurders goed afgedekt. Bij het gehele project is een AVG-deskundige betrokken geweest.
Op diverse plaatsen staan ook zogenaamde ‘kijkcamera’s’, dit zijn camera’s die langzaam ronddraaien en hiermee een geheel gebied zeer getailleerd bekijken, ze kunnen inzoomen op een ruime afstand, ze hebben haarscherp beeld. Nadeel is dat ze in het ronddraaien altijd maar op 1 kant tegelijk gericht staan, daarom worden deze locaties aangevuld met zogenaamde PANO camera’s, deze zien uit als een platte schijf en hebben per PANO 4 camera’s. Hiermee wordt permanent een zeer breed gebied bekeken.
Als laatste worden op 5 locaties een zogenaamd audio registratie apparaat toegevoegd, dit is nieuw. Het registreert specifieke audiosignalen zoals sirenes en andere extreem harde geluiden. Deze worden toegevoegd om beter in te kunnen springen bij noodsituaties.

Alles bij elkaar wordt het een zeer compleet systeem waarbij al het openbaar gebied van Papendorp goed beveiligd wordt. De veiligheid op de private kavels blijft een zaak van de individuele eigenaren. Indien gewenst kan men wel contact opnemen met Spyke Security over de mogelijkheden om aan te sluiten bij het collectieve systeem (op eigen contract uiteraard). Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om reclame te maken voor Spyke, de belangrijkste reden dat we deze suggestie doen is dat cameratoezicht en dan met name het uitlezen door 1 partij de pakkans aanzienlijk vergroot. Het kunnen volgen van verdachte situaties waarbij er een soepele overgang is tussen het openbare en private gebied maakt het monitoren en potentieel ingrijpen door de politie aanzienlijk kansrijker.

Zoals gezegd is bij het gehele proces een AVG-deskundige betrokken geweest, alle normen en waarden inzake privacy worden gewaarborgd.

Deel dit bericht